Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program održivog razvoja lokalne zajednice
Program održivog razvoja lokalne zajednice
08.02.2018Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.
 
Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja s ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala, bržeg gospodarskog oporavka što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.
 
Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.
 
Prihvatljivi su objekti javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
 
Prihvatljivi su objekti iz područja:
  • komunalne infrastrukture,
  • socijalne infrastrukture,
  • gospodarske infrastrukture,
  • okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.
Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.
 
Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata (podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva), a neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.
 
Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi:
- za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
- za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
- za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
- za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 05. ožujka 2018.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr