Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
06.02.2018Predmet Poziva: Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. 
 
Svrha (cilj) Poziva: Izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb: 
 
- I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika,
- II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10 000 do 40 000 stanovnika,
- III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40 000 do 100 000 stanovnika,
- IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100 000 stanovnika,
- Grad Zagreb.
 
Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave (JLS) koja prijavljuje projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika, odnosno JLS iz II., III., IV. kategorije i Grad Zagreb.
 
Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS-om/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS-ova koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika. U tom slučaju, projektni prijedlog prijavitelja će se svrstavati u jednu od navedenih kategorija JLS-a sukladno ukupnom zbroju stanovnika JLS-ova koje se udružuju.
 
Obavezni pokazatelji neposrednih rezultata na razini projekta:
 
Pokazatelj 1: Postotak stanovništva obuhvaćen provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima na području obuhvata projekta:
- Minimalno 80% stanovništva na području obuhvata projekta mora biti obuhvaćeno provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima
 
Pokazatelj 2: Planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta:
- Prijavitelj je obvezan provesti izobrazno-informativne aktivnosti i to na sljedeći način:
1. JLS iz 2. kategorije je obvezna provesti minimalno 3 obvezne i 2 preporučene aktivnosti;
2. JLS iz 3. kategorije je obvezna provesti minimalno 4 obvezne i 3 preporučene aktivnosti;
3. JLS iz 4. kategorije je obvezna provesti minimalno 6 obveznih i 4 preporučene aktivnosti;
4. Grad Zagreb je obvezan provesti minimalno 7 obveznih i 5 preporučenih aktivnosti
 
Pokazatelj 3: Provedene izobrazno-informativne aktivnosti zabilježene u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom
- Prijavitelj je obvezan dostaviti podatke o provedenim izobrazno - informativnim aktivnostima preko Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane jedinica lokalne samouprave u sklopu Portala sprečavanje nastanka otpada kojeg vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu najkasnije prije predaje završnog izvješća o provedbi projekta
 
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je:
 • II. kategorija (više od 10 000 do 40 000 stanovnika) - 250.000,00 kn - 500.000,00 kn
 • III. kategorija (više od 40 000 do 100 000 stanovnika) - iznad 500.000,00 kn - 1.200.000,00 kn
 • IV. kategorija (više od 100 000 stanovnika) - 1.500.000,00 kn - 2.500.000,00 kn
 • Grad Zagreb - iznad 2.500.000,00 kn - 3.600.000,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
 
1. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, što uključuje:
 • Letci za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Vodič (brošure) za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
 • Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom;
 • Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom;
 • Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom;
 • Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom;
 • Radionice za djecu;
 • Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom;
 • Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša;
 • Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada;
 • Informativno-obrazovni materijali za predškolsku (edukativne slikovnice, igre i/ili bojanke za djecu) i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom;
 • Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
 • Televizijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
 • Izrada aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone;
 • Elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima;
 • Plaćeni oglasi u tiskanim medijima;
 • Nagrada (prigodni pokloni) za najbolji gradski odbor / četvrt / zgradu u praksama odvajanja otpada;
 • Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
 • Naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
 • Uključivanje mjera koje promoviraju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, te prilagođenost za osobe s invaliditetom u izobrazno-informativne aktivnosti.
2. Upravljanje projektom, što uključuje angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.
 
Sve aktivnosti moraju uključivati mjere promidžbe i vidljivosti, što uključuje aktivnosti koje je prijavitelj/korisnik posebno dužan poduzeti kako bi objavio činjenicu da EU sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciran sredstvima KF-a.
 
Razdoblje provedbe projekata unutar ovog poziva traje od početka obavljanja aktivnosti, počevši od dana donošenja Odluke o financiranju, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a traje najdulje 20 mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2020., ovisno što nastupa prije.
 
Dostava projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 15.02.2018., a Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. godine. 

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr