Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi
Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi
04.12.2017Opći cilj: Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora

Specifični ciljevi:
  • Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi
  • Jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
  • Povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima
Prihvatljive aktivnosti:

SKUPINA AKTIVNOSTI A

Element 1. Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi
Element 2. Razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi
Element 3. Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa
Element 4. Promidžba i vidljivost
Element 5. Upravljanje projektom i administracija

SKUPINA AKTIVNOSTI B
Element 1. Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
Element 2. Promidžba i vidljivost
Element 3. Upravljanje projektom i administracija

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

ZA SKUPINU AKTIVNOSTI A:
Prijavitelji: 
organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga / savez udrug koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili jedinice lokalne samouprave (isključivo gradovi ili općine čiji je broj stanovnika manji od 10.000)
Partneri: organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga); jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

* Obavezno je partnerstvo organizacija civilnog društva i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U slučaju u kojem je prijavitelj jedinica lokalne samouprave, barem jedna partnerska organizacija civilnog društva mora djelovati u području kulture i umjetnosti. U slučaju da u projektno partnerstvo nije uključen savez udruga, već pojedinačne udruge ili umjetničke organizacije, njihov broj ne smije biti manji od tri.
 
ZA SKUPINU AKTIVNOSTI B:
Prijavitelji: organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
Partneri: organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga); jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 
* U projektno partnerstvo mora biti uključeno najmanje pet pravnih osoba (prijavitelj i četiri partnera). U projektno partnerstvo mora biti uključen savez udruga ili najmanje tri organizacije civilnog društva. Najmanje jedna organizacija civilnog društva uključena u projektno partnerstvo mora djelovati u području kulture i umjetnosti. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava za skupinu A: ​550.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava za skupinu A: 2.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava za skupinu B: 300.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava za skupinu B: 800.000,00 HRK

Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 28.02.2018.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!

© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr