Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
21.09.2017Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz ESI fondova. 
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:
 
- jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13),
- jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju.
 
Prihvatljivi troškovi:
 
Putem Programa mogu se sufinancirati troškovi izrade Projektne dokumentacije kako slijedi:
  • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
  • trošak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole,
  • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta), trošak ishođenja građevinske dozvole, troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
  • trošak izrade izvedbenog projekta,
  • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
  • drugi opravdani troškovi povezani s pripremom projekta.
Iznos sufinanciranja:
 
Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:
1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,
2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.
 
Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.
 
Omjer sufinanciranja:
95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave. 
 
Broj prijavljenih zahtjeva po podnositelju
Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.
Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave može podnijeti najviše četiri zahtjeva za sufinanciranje.
 
Prihvatljiva područja:
 
Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:
  • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
  • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture,  vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr