Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijava: Specijalističko usavršavanje doktora medicine
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijava: Specijalističko usavršavanje doktora medicine
20.09.2017Cilj Poziva:
Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
 
1. Aktivnosti povezane s provedbom plana i programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u sljedećim djelatnostima:
  • obiteljske medicine, 
  • pedijatrije, 
  • ginekologije i opstetricije, 
  • kliničke radiologije, 
  • hitne medicine.  
2. Upravljanje projektom i administracija
  • upravljanje projektom (financijsko i administrativno)
  • praćenje i izvještavanje o provedbi (dostava izvješća i popratne dokumentacije Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)
3. Promidžba i vidljivost  
  • izrada promotivnih materijala (plakata, video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo) 
  • objava na internetskim stranicama informacija o projektu te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija)
Sve projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske; mogući izuzetak su aktivnosti edukacije stručnjaka ili studijska putovanja. One moraju biti izričito navedene u planu i programu specijalističkog usavršavanja za svakog specijalizanta zasebno.
 
Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
 
Najniža vrijednost potpore iznosi 800.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore iznosi 40.600.000,00 kn.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.
 
Poziv je otvoren do iscrpljenja dostupne financijske omotnice, a krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2018. godine.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim.
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr