Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Podrška programima usmjerenim mladima
Podrška programima usmjerenim mladima
11.07.2017Opći cilj: Povećati socijalnu uključenost mladih.
 
Specifični ciljevi:
1. Potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
2. Povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
3. Prevencija nasilja među mladima;
4. Unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
5. Potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Prihvatljivi Prijavitelji:
a) udruge;
b) savezi, zajednice, mreže, koordinacije ili drugi oblici udruživanja udruga;
c) jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga.
 
Prihvatljive aktivnosti:
Projektne aktivnosti su podijeljene u dvije Skupine:
 
SKUPINA 1: AKTIVNOSTI USMJERENE NA RAD S MLADIMA
SKUPINA 2: OSNIVANJE I DJELOVANJE CENTARA ZA MLADE
 
Najniža vrijednost potpore za projekte iz Skupine 1. iznosi 150.000,00 kuna, dok najviša iznosi 700.000,00 kuna.
Najniža vrijednost potpore za projekte iz Skupine 2. iznosi 1.000.000,00 kuna, dok najviša iznosi 1.500.000,00 kuna.
 
Iznos potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.
 
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. rujna 2017.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!

© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr